Καλύτερους όρους εργασίας θέλει το 43% των εργαζομένων

Insider

Το 43% των εργαζόμενων παγκοσμίως είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους, για καλύτερες αμοιβές, εξέλιξη και ευελιξία, σύμφωνα με την έρευνα “2022 Work Reimagined Survey” που πραγματοποίησε η Ernst & Young. Επιπρόσθετα, το 80% των εργαζομένων θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται εξ αποστάσεως, τουλάχιστον 2 μέρες τη βδομάδα, ενώ η πλειοψηφία των εργοδοτών αναζητεί εξειδικευμένο προσωπικό εργασίας, ακόμη και από το εξωτερικό.

Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια αγορά εργασίας, με τα δύο πέμπτα (43%) των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα, να υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να παραιτηθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες – οδηγούμενοι, κυρίως, από την επιθυμία τους για υψηλότερες αμοιβές, καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ευελιξία. Όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου πληθωρισμού, συρρίκνωσης της αγοράς ταλέντων και αύξησης των διαθέσιμων θέσεων ευέλικτης εργασίας.

Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις περισσότερων από 1.500 ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και περισσότερων από 17.000 εργαζόμενων, σε 22 χώρες και 26 κλάδους. Σύμφωνα με αυτή, οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει σημαντική επιρροή στις εργασιακές τους σχέσεις, ενώ οι επιθυμίες και οι προσδοκίες που έχουν από πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες, μεταβάλλονται, καθώς η πανδημία υποχωρεί.

Το κύριο κίνητρο για τους εργαζόμενους που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πλέον η επιθυμία για υψηλότερες αμοιβές. “Με τον αυξανόμενο πληθωρισμό να μαστίζει πολλές χώρες, πάνω από το ένα τρίτο όσων αναζητούν νέες θέσεις εργασίας (35%) αναφέρουν ότι η αύξηση μισθού είναι ο κύριος στόχος τους, ενώ το 25% δηλώνουν ότι αναζητούν ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΥ. Επιπρόσθετα, το 42% των εργαζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι οι αυξήσεις στους μισθούς είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της φυγής προσωπικού – αλλά μόνο το 18% των εργοδοτών συμφωνεί.

Οι ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης, που ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγούσε σε μετακινήσεις εργαζόμενων, σύμφωνα με την περσινή αντίστοιχη έρευνα, αποτελούν πλέον λιγότερο σημαντικό παράγοντα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργάζονται ήδη σε εταιρείες που προσφέρουν κάποια μορφή ευελιξίας. Μόνο το 19% αναζητούν ευέλικτη εξ αποστάσεως εργασία από μια νέα δουλειά, ενώ το 17% αναφέρουν ότι θα σκέφτονταν να μετακινηθούν για τα προγράμματα υγείας και ευεξίας.

Επιπλέον, από την έρευνα διαφαίνεται ότι η επιθυμία των εργαζόμενων να αναζητήσουν νέες θέσεις εργασίας, παραμένει ισχυρή, παρά την αυξημένη ικανοποίηση σχετικά με την εταιρική κουλτούρα. Το ποσοστό των εργαζόμενων που πιστεύουν ότι βελτιώθηκε η κουλτούρα του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, έχει αυξηθεί από την έναρξη της πανδημίας, από 48% σε 61%. Από την άλλη, η εμπιστοσύνη των εργοδοτών στην εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης μειώθηκε, από 77% σε 57%. Επιπλέον, ενώ οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι νέοι τρόποι εργασίας έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα, η εμπιστοσύνη των εταιρειών στην παραγωγικότητά τους διαβρώνεται εξαιτίας του αυξημένου ρυθμού μετακίνησης των εργαζόμενων.

Δεξιότητες και έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού

Το 74% των εργοδοτών δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να προσλάβουν υπαλλήλους από το εξωτερικό και να τους επιτρέψουν να εργαστούν από οπουδήποτε, εάν διαθέτουν απαραίτητες ή δυσεύρετες δεξιότητες, ενώ, ένας στους πέντε εργοδότες (21%) πιστεύει ότι οι βελτιωμένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μετακίνησης των εργαζόμενων. Το 58% των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια στρατηγική που να ευθυγραμμίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητες, με τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες

Επιπρόσθετα, το 22% των εργοδοτών παγκοσμίως, δηλώνουν ότι επιθυμούν να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Από την άλλη, αν και το ποσοστό των εργαζόμενων που είναι επιφυλακτικοί ως προς το να εργαστούν εξ αποστάσεως έχει μειωθεί (από 34% σε 20%), οι περισσότεροι (80%) δηλώνουν ότι θέλουν να εργάζονται απομακρυσμένα τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η έρευνα αναδεικνύει πως ένας μεγάλος αριθμός εργοδοτών (32%), κατορθώνουν να βελτιώσουν, τόσο την εταιρική κουλτούρα, όσο και την παραγωγικότητα. Αυτό, το επιτυγχάνουν διασφαλίζοντας ότι τα ηγετικά στελέχη τους έχουν κοινή αντίληψη ως προς τα εταιρικά ζητήματα, τις εξωτερικές πρακτικές και τις στρατηγικές (94%). Άλλοι παράγοντες που συντελούν σε αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα, είναι η υβριδική εργασία (90%), η επένδυση σε παροχές στον χώρο εργασίας (39%), η βελτίωση της τεχνολογίας (45%) και η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της αυτονομίας των εργαζόμενων (44%). Αντίθετα, άλλες επιχειρήσεις φαίνεται να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τάσεις και να περιμένουν ή να λαμβάνουν επιλεκτικά δράση.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, συνέταιρος και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY Κύπρου, δήλωσε ότι «οι εργοδότες θα χρειαστεί να προσπαθήσουν περισσότερο για να διατηρήσουν το εργατικό τους δυναμικό, καθώς, στον μεταπανδημικό κόσμο, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ενδυναμωμένοι και έτοιμοι να εγκαταλείψουν την εργασία τους εάν δεν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες τους. Οι απόψεις για την ευελιξία εξακολουθούν να διίστανται, με την πλειονότητα των εργαζομένων να θέλουν να εργάζονται εξ αποστάσεως τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και τους εργοδότες να ανησυχούν ότι η εξ αποστάσεως εργασία επηρεάζει την παραγωγικότητα. Ωστόσο, οι αυξήσεις των αμοιβών αναδεικνύονται πλέον ως βασικό κίνητρο για την αλλαγή εργασίας. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, οι οργανισμοί θα πρέπει να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να προτείνουν ένα πακέτο που να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές αμοιβές, την ευελιξία και την επαγγελματική εξέλιξη».