ΜΑΓΕΙΡΕΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ

Job Overview

Η εταιρεία μας Sigma Bakeries Ltd στην Λεμεσό ζητά για άμεση πρόσληψη για τα  καταστήματα της.

Μάγειρες / Μαγείρισσες

COOKS

 

Καθήκοντα:

– Ετοιμασία και παρουσίαση φαγητών.

– Διασφάλιση έγκαιρης ετοιμασίας γευμάτων.

– Έλεγχος πρώτων υλών (αποθέματα και ποιότητα).

– Ομαλή λειτουργία και συντονισμό της κουζίνας.

 

Προσόντα:

 Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη

Γνώση και εμπειρία κανονισμών υγιεινής

Ηγετικές ικανότητες

Ήρεμος χαρακτήρας και ικανότητα να αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα

Πτυχίο μαγειρικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ομαδικότητα, προθυμία εκτέλεσης σχετικών εργασιών ως ανατίθενται

 

ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σταθερό & επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον

 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήστε: work@sigmabakeries.com

 

Apply for this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category Baker

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies