Ιατρικός Επισκέπτης

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 14, 2017
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Certificate
  • Industry for the position Pharmaceuticals
  • Company ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΛΤΔ
Job Description

H Φαρμακευτική εταιρεία ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΛΤΔ ζητά για άμεση πρόσληψη Ιατρικού Επισκέπτη σε παγκύπρια βάση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Κάτοχος πτυχίου Ιατρικού Επισκέπτη
  • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected]

Τηλέφωνο 22590447, 99593447

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, Pharmacists jobs.