Human Asset Ltd

Ποιοι είμαστε
Το Human Asset είναι μια κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που ταιριάζουν στις ανάγκες του οργανισμού σας σε ανθρώπινο δυναμικό.
Δραστηριοποιούμενοι στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή, έχουμε μεγαλώσει από τη μια δύναμη στην άλλη και γινόμαστε ένας από τους πιο προτιμώμενους παρόχους υπηρεσιών τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες εταιρείες.
Οι Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού μας υποστηρίζονται με αποδεδειγμένη εμπειρία και ισχυρά εργαλεία που τους επιτρέπουν να παρέχουν καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας.
Οι Βασικές μας Υπηρεσίες

Εκτελεστική αναζήτηση και επιλογή
Η επίτευξη του σωστού Job Fit είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό. Λάθος απόφαση πρόσληψης, εκτός από το ότι θα κοστίσει χιλιάδες ευρώ. θα έχει επίσης αρνητική επίδραση στην απόδοση, τον κύκλο εργασιών των εργαζομένων και, μακροπρόθεσμα, την ικανότητα του οργανισμού να προσελκύει και να διατηρεί ταλέντα.
Στην Human Asset είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να συνδυάσουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους, εργαλεία και τεχνογνωσία για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην αναζήτηση αυτού του σωστού Job Fit. Είτε ψάχνετε να προσλάβετε, είτε να αποχωρήσετε είτε να συντάξετε μια σύντομη λίστα από μια μεγαλύτερη ομάδα υποψηφίων, η ομάδα των ειδικών μας μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές σας απαιτήσεις.

Μάθηση και ανάπτυξη
Αναγνωρίστε τη σημασία του People Development Human Asset εφαρμόστε μια εξειδικευμένη και εξατομικευμένη μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών και εποικοδομητικών πρωτοβουλιών Μάθησης και Ανάπτυξης για κάθε Οργανισμό και Υπάλληλο. Αυτή η Πρωτοβουλία μπορεί να αναφέρεται:

• Εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης

• Μικτά προγράμματα εκμάθησης που συνδυάζουν την ηλεκτρονική μάθηση, την προσωπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση

• Σχεδιασμός και Έναρξη Εταιρικής Ακαδημίας

• Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Εξειδικευμένοι τομείς των προγραμμάτων κατάρτισης Ε & Α που παρέχονται από τους ειδικούς κατάρτισης:

• Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπων

• Ηγεσία κατάστασης

• Ανάπτυξη μέσω Coaching

• Εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές

• Εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές e-learning

Συμβουλευτικό HR, Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης
Ένα καλά σχεδιασμένο Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης, μόλις αναπτυχθεί επιτυχώς, μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος στη δημιουργία οργανισμών υψηλής απόδοσης.
Οι επενδύσεις και οι προσπάθειες που έχουν αφιερωθεί στα Συστήματα Διαχείρισης Απόδοσης είναι τεράστιες. Ακόμα κι έτσι, ακούμε ακόμα για πολλές περιπτώσεις όπου δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και μάλλον οδηγούν σε απογοητευτικά αποτελέσματα. Γιατί είναι έτσι; Η απάντηση βρίσκεται σε τρεις απλές λέξεις - Κακή διαχείριση επιδόσεων - και παρόλο που ακούγεται απλοϊκό, στην πραγματικότητα είναι πολύπλευρη.
Η Διαχείριση Απόδοσης είναι μια ολιστική και δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων που όταν λειτουργούν αρμονικά συμβάλλουν σε υψηλά επίπεδα οργανωτικής απόδοσης. Η διαχείριση απόδοσης αφορά τη στρατηγική, τους ανθρώπους και τις διαδικασίες πλήρως ενσωματωμένες σε μια κουλτούρα που ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την ειλικρινή επικοινωνία και συνεργασία.
Χάστε ένα στοιχείο και το μόνο που θα έχετε θα είναι ένα σύστημα που παράγει ετήσιες στατιστικές χωρίς νόημα και που οι άνθρωποι θα μισούν να χρησιμοποιούν.
Στο Human Asset καταλαβαίνουμε ότι ένα Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης θα προσαρμόζεται σε κάθε μεμονωμένο οργανισμό, ανάλογα με συγκεκριμένες περιστάσεις.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσέγγισή μας στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης απόδοσης έχει σχεδιαστεί για να αντανακλά αυτές τις διαφορές και ενώ τις αξιοποιούμε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε ένα σύστημα που θα σας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

HR Advisory, Employee Satisfaction and Opinion Surveys
Η ακρόαση της φωνής των εργαζομένων μπορεί μερικές φορές να είναι η λύση σε διάφορα επιχειρηματικά προβλήματα. Οι έρευνες σχετικά με τη γνώμη των εργαζομένων ή την ικανοποίηση στοχεύουν να συλλάβουν τη γνώμη, τις ανησυχίες και τις ιδέες των εργαζομένων σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς και να εντοπίσουν το επίπεδο ικανοποίησης του εργαζομένου.
Οι οργανισμοί που εισήγαγαν αυτές τις έρευνες παραδέχθηκαν πραγματικά ότι, αφού άνοιξαν αυτό το συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας με τους ανθρώπους τους, έχουν επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στους τομείς:

• Στρατηγική HR και συνολική επιχειρησιακή απόδοση

• Δέσμευση και διατήρηση εργαζομένων

• Κίνητρο

• Παραγωγικότητα

• Ηθικό των εργαζομένων

• Επικοινωνία

Πιστεύουμε ότι κάθε φωνή μετρά ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, τη θέση ή την προϋπηρεσία.

Έτσι, η μεθοδολογία μας στην εφαρμογή τέτοιων ερευνών έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα μεγέθη εταιρειών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας.
Διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης και γνώμης των εργαζομένων χρησιμοποιώντας χαρτί, διαδικτυακές, προσωπικές συναντήσεις και/ή ομάδες εστίασης. Ο τρόπος παράδοσης θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ατομικές οργανωτικές ανάγκες και απαιτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες μας αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια συνδυασμένη προσέγγιση χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία μεθόδους παράδοσης.

HR Advisory, Diagnostic Surveys
Οι διαγνωστικές έρευνες μοιάζουν πολύ με τις έρευνες Γνώμης Υπαλλήλου - Ικανοποίησης καθώς εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο. Η κύρια διαφορά είναι ότι οι Διαγνωστικές Έρευνες θεωρούνται κυρίως ως ad-hoc έργα, που πραγματοποιούνται όταν ένας οργανισμός έχει ήδη εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα ή προκλήσεις που επηρεάζουν το σύνολο ή ένα μικρότερο δείγμα του πληθυσμού.

Το κύριο πεδίο μιας Διαγνωστικής έρευνας είναι η περαιτέρω διερεύνηση συγκεκριμένων προβληματικών περιοχών που επηρεάζουν τμήματα ή οποιοδήποτε μέρος του Μοντέλου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ενός οργανισμού.

Με τη βοήθεια ερωτηματολογίων (σε έντυπη ή διαδικτυακή βάση), συνεντεύξεων ή ομάδων εστίασης μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια για τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών.

Τεχνολογία μάθησης και ανάπτυξης
Το Human Asset συσσωρεύει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και τη δημιουργία πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης L&D καθώς και τον σχεδιασμό οδηγιών υλικού ηλεκτρονικής μάθησης. Περήφανος που αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο γνωστά LMS Learning Management και Academy Management Support Systems Learning Management Systems Totaralms

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε www.humanasset.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στο [προστασία μέσω email] ή 22-600191/92.