Όροι και Προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα kariera.com.cy, εφεξής ο «Ιστότοπος», δημιουργήθηκε, διαχειρίστηκε και παραμένει ιδιοκτησία της Phileleftheros Public Company Limited, εφεξής «Εταιρεία».

Ο ιστότοπος επικεντρώνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους υπαλλήλους.

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας και την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου με κάθε χρήση του Ιστότοπου. Η συνέχιση της χρήσης/επίσκεψης στον Ιστότοπο μετά από τυχόν τροποποιήσεις των όρων της συμφωνίας θα θεωρείται αποδοχή των τροποποιήσεων. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν όλες τις υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχονται από το kariera.com.cy καθώς και τυχόν νέες υπηρεσίες που ενδέχεται να συμπεριληφθούν στον Ιστότοπο. Προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του ιστότοπου είναι η δέσμευση εκ μέρους του Χρήστη/επισκέπτη, ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς.

Οποιοσδήποτε Χρήστης/επισκέπτες του ιστότοπου που ενδέχεται να έχουν αντιρρήσεις σε οποιοδήποτε σημείο ή σημεία στον Ιστότοπο παρακαλούνται να απέχουν από τη χρήση του, αλλά ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τις αντιρρήσεις τους με την Εταιρεία για την αξιολόγησή τους.

Η συνεχής παρουσία ενός Χρήστη στον Ιστότοπο και η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο κατανοεί και αποδέχεται ότι όλες οι σελίδες/υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και ο Ιστότοπος και η Εταιρεία αποποιούνται κάθε ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αποτυχία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιουδήποτε Δεδομένα χρήστη και/ή οποιοδήποτε περιεχόμενο προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, τη σχετική πρόσβαση που μπορεί να απαιτήσει την καταβολή τελών σε τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, χρέωση Διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον διακανονισμό των σχετικών τελών. Επιπλέον, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Η χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου διατίθεται αποκλειστικά σε ενήλικες που ενεργούν για λογαριασμό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών που αναζητούν εργασία ή προσωπικό. Μια δεσμευτική προϋπόθεση είναι ο Χρήστης να κάνει χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών με νόμιμο τρόπο. Οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για ιδιωτική χρήση και η χρήση τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιάζει κανέναν από τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με τρόπο που δεν είναι προσβλητικός και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου Χρήστη ή τρίτου μέρους. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο χωρίς να αποκτήσει, παραποιήσει ή διαδώσει προσωπικά δεδομένα τρίτων και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας εν μέρει ή στο σύνολό της. Η χρήση του θα πρέπει να γίνεται με νόμιμο και καλόπιστο τρόπο και εντός της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας, όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και στους όρους της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το kariera.com.cy, η πρόσβαση σε πληροφορίες, οι σελίδες του Ιστότοπου, η χρήση πόρων, οι διευθύνσεις επικοινωνίας και η χρήση εντύπων κ.λπ. απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ακόλουθων όρων:

Εγγραφή

Πριν από τη δημοσίευση κενής θέσης εργασίας, οι εργοδότες πρέπει πρώτα να εγγραφούν στον Ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων των εκθεμάτων που επισυνάπτονται εδώ, αποτελούν μέρος και ενσωματώνονται στη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών.

Άδεια χρήσης εργοδότη.

Το Kariera.com.cy παρέχει χρονικά περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου για τοπική επαγγελματική χρήση στην αναζήτηση υποψήφιων υπαλλήλων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο των δεδομένων της Ιστοσελίδας στα οποία απαγορεύεται να πωλήσετε, να μεταφέρετε ή να διαθέσετε σε τρίτους χωρίς τη ρητή και γραπτή έγκριση του kariera.com.cy.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και για τυχόν συνέπειες που σχετίζονται με την ανάρτηση του εν λόγω εγγράφου.

Συμφωνείτε με τους κανονισμούς του kariera.com.cy που σχετίζονται με την ανάρτηση πληροφοριών στον Ιστότοπο, τη συμπεριφορά και την ασφάλεια.

Πληρωμή

Όλες οι πληρωμές στο kariera.com.cy γίνονται ηλεκτρονικά με τραπεζική κάρτα και μέσω της πλατφόρμας JCC σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς τους.

Υπηρεσίες και χρεώσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο περιορίζονται σε αυτές που περιγράφονται ή αναφέρονται σε αυτόν. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση έναντι τρίτων που απαιτείται για τη χρήση ή την πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Όλοι οι οργανισμοί επιλογής προσωπικού καθώς και οργανισμοί ή ιδρύματα που υποστηρίζουν ανιδιοτελώς αναζητούντες εργασία στην Κύπρο ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Όλοι οι Χρήστες/επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στον ιστότοπο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες απασχόλησης, την αναζήτηση εργασίας, τον εθελοντισμό, τις διαφημίσεις και οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρει ο ιστότοπος.

Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σε περιηγητές περιζήτησης και άτομα που αναζητούν εργασία. Επιτρέπεται στους χρήστες, χωρίς χρέωση, να ανεβάζουν το βιογραφικό τους στον Ιστότοπο.

Οι υπηρεσίες που υπόκεινται σε χρέωση και οι οποίες παρέχονται από τον Ιστότοπο περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες χρέωσης και είναι, συμπεριλαμβανομένων των άλλων όρων, προϊόν της συμφωνίας των μερών, δηλαδή της Εταιρείας και του πελάτη (είτε είναι φυσικές είτε νομικό ΠΡΟΣΩΠΟ). Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών είναι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Αποτελεί αναπόσπαστο δικαίωμα της Ιστοσελίδας να εφαρμόζει αλλαγές στις χρεώσεις της.

Copyright

Εκτός από τα Έγγραφα που δημιουργήθηκαν από έναν Χρήστη, ο Ιστότοπος και όλα τα πνευματικά δικαιώματα στον Ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του kariera.com.cy ή της PHILELEFTHEROS PUBLIC COMPANY LIMITED ή των νόμιμων αδειούχων τους. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει χορηγηθεί ρητά με αυτούς τους όρους, η kariera.com.cy και / PHILELEFTHEROS PUBLIC COMPANY LIMITED διατηρούν όλα τα άλλα δικαιώματα για τους ίδιους και τους δικαιοδόχους τους.

 Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης του kariera.com.cy  

Το Kariera.com.cy παρουσιάζει τον Ιστότοπο ως ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Υπάλληλοι μπορούν να αναζητούν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς εργοδότες, ενώ οι εργοδότες μπορούν να δέχονται αιτήσεις από Υποψήφιους Υπαλλήλους. Προσφέροντας αυτήν την υπηρεσία, το kariera.com.cy δεν ελέγχει ή εποπτεύει το ιστορικό, τη συμπεριφορά, την ακεραιότητα, τη φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών, ούτε ελέγχει ή ελέγχει το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούνται από τους Χρήστες στον Ιστότοπο. Είναι ευθύνη κάθε Χρήστη να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, όπως θα γινόταν συνήθως από οποιοδήποτε επιμελές άτομο όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με ένα έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από άλλο Χρήστη, να αποκαλύψει πληροφορίες σε άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρακολουθήσει συνεντεύξεις, προσφορά εργασίας ή αποδοχή πρότασης εργασίας.

Εάν το kariera.com.cy ενημερωθεί από έναν Χρήστη ότι ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή ενέργεια είναι αντίθετη με τους όρους της Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει την καταγγελία και με καλή πίστη και με απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά ο Χρήστης ή το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο.

Τίποτα στον Ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται άδεια, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τα προϊόντα, ούτε τις υπηρεσίες, την πρόσληψη, την προηγούμενη εμπειρία, τις μεθόδους απασχόλησης ή πρόσληψης κ.λπ.

Το Kariera.com.cy δεν είναι γραφείο ανεργίας ή γραφείο προσλήψεων. Η χρήση της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να εγγυηθεί απασχόληση σε υποψήφιους υπαλλήλους ή πλήρωση θέσης. Το Kariera.com.cy δεν ευθύνεται για τυχόν αποφάσεις απασχόλησης που λαμβάνονται από έναν Χρήστη ή για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

Το Kariera.com.cy θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος και πλήρως λειτουργικός σε συνεχή βάση. Παρά τις προσπάθειες αυτές, θα υπάρξουν στιγμές που ο ιστότοπος ή συγκεκριμένα μέρη του δεν θα είναι διαθέσιμοι λόγω αποτυχίας στην προγραμματισμένη συντήρηση του συστήματος πληροφορικής ή του συστήματος πληροφορικής τρίτου μέρους στο οποίο στηριζόμαστε για να καταστήσουμε τον ιστότοπο διαθέσιμο Το Επομένως, το kariera.com.cy δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει σε οποιονδήποτε Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.

Το Kariera.com.cy θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο Ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς και ότι τρίτα μέρη ενδέχεται να μην έχουν αυθαίρετη πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών και να χρησιμοποιούν τα έγγραφα. Επειδή δεν υπάρχει τέλειο σύστημα ασφαλείας και παρά τις προσπάθειες που χρησιμοποιεί η kariera.com.cy, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι προσπάθειές της θα είναι επιτυχημένες όλη την ώρα. Το Kariera.com.cy δεν είναι συνεπώς υπεύθυνο για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκαλείται σε έναν χρήστη παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας να διασφαλίσει την ασφάλεια της Ιστοσελίδας.

Εκτός από τις εγγυήσεις που αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ο Ιστότοπος λειτουργεί «ως έχει» χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους στους Χρήστες.

Το Kariera.com.cy δεν θα ευθύνεται έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική ζημία, απώλεια κερδών, απώλεια ή μείωση πελατών ή οτιδήποτε άλλο, είτε σε κάθε περίπτωση, άμεση, έμμεση ή επακόλουθη, ή αξιώσεις για επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους. Η συνολική ευθύνη της kariera.com.cy, συμβατικής, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή κακής συμπεριφοράς) για ψευδή δήλωση, αποκατάσταση ζημιών ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την εκτέλεση αυτής της Συμφωνίας θα περιοριστεί στο συνολικό ποσό που πληρώνει ο Χρήστης σύμφωνα με το Συμφωνία.

Τερματισμός και αναστολή

Η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των όρων χρήσης χωρίς προειδοποίηση εάν θεωρήσει ότι ο Χρήστης/επισκέπτης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης ή διάταξης νόμου και η ευθύνη της εξαντλείται όταν επιστρέφει αχρησιμοποίητη και προπληρωμένες υπηρεσίες.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή να τερματίσει μονομερώς τη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών, της οποίας η παρούσα Συμφωνία με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, σε περίπτωση μη πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών εντός καθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο Συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

Παραπομπή σε άλλους ιστότοπους.

Το Kariera.com.cy έχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Ενώ αυτοί οι σύνδεσμοι είναι για τη δική σας διευκόλυνση, το kariera.com.cy δεν έχει εξουσιοδότηση ως προς το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Το Karier.com.cy δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο σε αυτούς τους ιστότοπους. Οι χρήστες που επισκέπτονται αυτούς τους ιστότοπους το κάνουν με δική τους ευθύνη.

Αποζημίωση

Ο Χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί και να αποζημιώσει το kariera.com.cy (διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους του) και να παρέμβει υπέρ και κατά των αξιώσεων και ενεργειών τρίτων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έξοδα, ζημιές και δικαστικά και λογιστικά έξοδα) που προκύπτουν από οποιαδήποτε Έγγραφο που δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη στον Ιστότοπο και παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της συκοφαντικής ή παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων) ή που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση του Χρήστη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Το Kariera.com.cy θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να παράσχει στον Χρήστη την κατάλληλη ειδοποίηση για μια τέτοια αξίωση, αγωγή ή δίωξη και να βοηθήσει τον Χρήστη, με δικά του έξοδα, στην υπεράσπιση αυτής της αξίωσης, ενέργειας ή δίωξης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύνδεση με προσωπικά δεδομένα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας [προστασία μέσω email]Το Οι ειδοποιήσεις για το kariera.com.cy μπορεί να αποστέλλονται στη διεύθυνση που εμφανίζεται στον Ιστότοπο και οι ειδοποιήσεις για Χρήστες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που παρέχεται κατά την εγγραφή ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που εύλογα η kariera.com.cy ορίζει ως κατάλληλη διεύθυνση για είπε ο Χρήστης.

ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να είναι παράνομη για ορισμένα άτομα σε ορισμένες χώρες και τέτοια άτομα δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου. Σε περίπτωση πρόσβασης στον ιστότοπο από το εξωτερικό, οι Χρήστες αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους νόμους της χώρας τους. Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης δεν θα ακυρώσει τη σύμβαση. Όλες οι διατάξεις της Συμφωνίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά τον τερματισμό, εκτός από εκείνες που παρέχουν πρόσβαση στον ιστότοπο ή τη χρήση του οποίου, με τον τερματισμό τους, η πρόσβαση ή η χρήση του ιστότοπου θα ανασταλεί αμέσως. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή να εκχωρήσουν σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Η μη άσκηση ή η ακατάλληλη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία ή που απορρέουν από το νόμο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή.

Το Kariera.com.cy είναι το μόνο μέρος που έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύσει αυτούς τους κανόνες. Το Kariera.com.cy μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να αναστείλει και να τερματίσει τη χρήση της Ιστοσελίδας από Χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες. Το Kariera.com.cy έχει το δικαίωμα να τροποποιεί περιστασιακά τους κανόνες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον Χρήστη/επισκέπτη καθώς και για την Εταιρεία μας, η οποία οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, νόμος περί εμπορικών σημάτων, διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας των καταναλωτών και πλήθος άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία του Ιστότοπου. Οι παραπάνω διατάξεις διέπουν επίσης αυτή τη σύμβαση καθώς και τις μεμονωμένες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών που έχουν συναφθεί με πελάτες της εταιρείας - εργοδότες. Η Εταιρεία σέβεται όλους τους παραπάνω κυπριακούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες έννομης τάξης δικαίου καθώς και το δικαίωμα πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και ιδιοκτησίας πληροφοριών από τον Χρήστη στο πλαίσιο του Συντάγματος της Κύπρου.

Κάθε διάταξη των ανωτέρω όρων που είναι αντίθετη προς το νόμο παύει αυτόματα να ισχύει χωρίς να υπονομεύεται με κανέναν τρόπο η εγκυρότητα των άλλων όρων.

Πολιτική Απορρήτου

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ή για να σας κρατάμε ενήμερους για το Newsletter, τις ειδοποιήσεις μας ή με άλλα μέσα σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές μας, θα πρέπει να καταχωρίσετε δεδομένα που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.). Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το kariera.com.cy ή τις συνδεδεμένες εταιρείες μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης συναλλαγών, δηλαδή την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά η πορεία της παραγγελίας σας ή των νέων προσφορών και η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται αυστηρά χωρίς να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του χαρακτήρα του προσωπικού, όπως συμβαίνει κάθε φορά.

Ο ιστότοπός μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε θα διατηρούνται με ασφάλεια στα συστήματά μας για όσο διάστημα ο Χρήστης είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του ιστότοπού μας. Τα στοιχεία διαγράφονται μετά από οποιονδήποτε τερματισμό της σχέσης συναλλαγής.

Τα καταγεγραμμένα δεδομένα στο αρχείο μπορούν να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος των τελευταίων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στον ιστότοπό μας χωρίς να παραδώσουν προσωπικά δεδομένα. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε περίπτωση που επικοινωνήσετε ή υποδείξετε ότι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα δεδομένα που απαιτούμε σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας, περιλαμβάνουν όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε περίπτωση που αναζητούν εργασία που απαιτούν έκθεση στην αγορά εργασίας, το βιογραφικό τους.

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε αγορές με την πιστωτική σας κάρτα) δεν συλλέγονται από το kariera.com.cy αλλά από την εταιρεία συναλλαγών καρτών JCC.

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών πραγματοποιείται μόνο εάν ο χρήστης τις έχει καταχωρίσει οικειοθελώς και τις χρησιμοποιούμε μόνο για την κατάλληλη εξυπηρέτησή του.

Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, το kariera.com.cy χρησιμοποιεί cookies. Τα cookie είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησής σας. Δεν βλάπτουν τον υπολογιστή ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν κανένα έγγραφο ή αρχεία από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνουν την πρόσβασή σας, για λόγους στατιστικούς και μάρκετινγκ. Συνήθως, μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης για να αποτρέψετε τα cookie, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ιστότοπος να μην λειτουργεί σωστά.

Τρίτα μέρη, διαφημιστές ή διακομιστές διαφημίσεων ενδέχεται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σημειώστε ότι με την εγγραφή στο kariera.com.cy, οι Χρήστες, εφόσον έχουν παράσχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους λαμβάνουν αυτόματα το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τον εαυτό τους από τη λίστα παραληπτών κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο Newsletter.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενημερώνοντας τους επισκέπτες/χρήστες και εντός του υπάρχοντος ή/και ενδεχόμενου νομικού πλαισίου.

Οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης πρέπει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας μας εάν δεν συμφωνεί με τους όρους που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται σε αυτόν.