Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, 5 υποτροφίες ύψους €23,265 για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΒΑ.

Το MBA χαρακτηρίζεται από ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης που διαμορφώνει ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του στρατηγικού σχεδιασμού, της λειτουργικής διαχείρισης, της καινοτομίας και ανάπτυξης συνδυάζοντας τις πλέον καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες μάθησης.

Κριτήρια Εισδοχής:

Οι υποψήφιοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Επίσημο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (Bachelor Degree)
  2. Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Τranscript)
  3. Απολυτήριο Λυκείου
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Μια συστατική επιστολή
  6. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
  7. Μια μικρή φωτογραφία

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Διοίκησης) ή συμπληρώνοντας την on-line αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.euc.ac.cy) ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η Αυγούστου 2022.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών του Πανεπιστημίου και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο: 22713000 ή στο e-mail: [email protected].