Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο «Cybersecurity»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, 5 υποτροφίες ύψους €19,035 για το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Cybersecurity».

Το Μεταπτυχιακό στο Cybersecurity του EUC  εξοπλίζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις  που απαιτεί η διαχείριση της παραβατικότητας που σημειώνεται καθημερινά στον κυβερνοχώρο.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με την κατανόηση του νόμου, τη διαχείριση κινδύνων, την ηθική ηλεκτρονικής πειρατείας και της κρυπτογράφησης και πραγματοποιώντας συναφείς έρευνες στα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα του Τμήματος,  αποκτούν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο εμβαθύνοντας στον εν λόγω τομέα.

 

Κριτήρια Εισδοχής:

Το κριτήριο εισδοχής είναι η κατοχή προπτυχιακού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν διαδικτυακά Αίτηση Εισδοχής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Τέλος Εισδοχής €52 (μη επιστρεπτέο)
  2. Επίσημο φωτοαντίγραφο του προπτυχιακού τίτλου (Official bachelor degree)
  3. Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακού τίτλου (Official Transcript)
  4. Επίσημο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  5. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
  6. Συστατική Επιστολή
  7. Ψηφιακή Φωτογραφία
  8. Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  9. Πιστοποιητικό για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2023.

 

Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών του Πανεπιστημίου και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 27 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο: 22713000 ή στο e-mail: [email protected].