Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Artificial Intelligence

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, 5 υποτροφίες ύψους €23,265 για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Artificial Intelligent.

Το Μεταπτυχιακό στο Artificial Intelligent έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην έλλειψη ειδικών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Data Analytics (DA). Σκοπός του είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες της πληροφορικής και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων, την ευκαιρία να εξειδικευτούν σ’ έναν συναρπαστικό και ταχέως εξελισσόμενο τομέα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εις βάθος γνώση των διαφόρων αλγορίθμων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, την κατανόηση και ανάπτυξη ευφυών συστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη υπολογιστικών λύσεων σε προβλήματα που ταλανίζουν τον επιστημονικό κόσμο.

 

Κριτήρια Εισδοχής:

Οι υποψήφιοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Επίσημο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (Bachelor Degree)
  2. Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Τranscript)
  3. Απολυτήριο Λυκείου
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Μια συστατική επιστολή
  6. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  7. Μια μικρή φωτογραφία

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Διοίκησης) ή συμπληρώνοντας την on-line αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.euc.ac.cy) ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών του Πανεπιστημίου και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο: 22713000 ή στο e-mail: [email protected].