Αύξηση στην απασχόληση, μείωση στις ώρες εργασίας

Οριακή αύξηση κατέγραψε σε ετήσια βάση η συνολική απασχόληση στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2021, με τις πραγματικές ώρες εργασίας να παρουσιάζουν μείωση 3,6% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση – εθνικούς λογαριασμούς, το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται στα 433.486 άτομα, εκ των οποίων 383.380 είναι υπάλληλοι και 50.106 αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Οι υπάλληλοι σε ετήσια βάση παρουσίασαν αύξηση 1.782 προσώπων ή 0,46%, ενώ οι αυτοπασχολούμενοι παρουσίασαν μείωση 547 προσώπων ή 1,08%.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J), της Εκπαίδευσης (NACE P) και Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές  Δραστηριότητες (NACE M) ενώ οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H) και Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (NACE S).

Εξάλλου, οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1ο τρίμηνο του 2021 υπολογίζονται στις 187.108 χιλιάδες, με ποσοστό μείωσης 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R) και Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (NACE S) ενώ οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J), της Εκπαίδευσης (NACE P) και Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (NACE Q).