Αλλαγές σε γονική άδεια

Αδάμος Αδάμου/Insider

Με τρεις, τελικά, βδομάδες πληρωμένη γονική άδεια θα εκκινήσει ο θεσμός της γονικής άδειας, βάσει των αναθεωρημένων νομοσχεδίων που κατατέθηκαν στη Βουλή για υιοθέτηση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Αρχικά, τα νομοσχέδια προέβλεπαν πως τον πρώτο χρόνο υιοθέτησης της οδηγίας η πληρωμένη γονική άδεια θα περιοριζόταν στις δύο εβδομάδες. Η βελτίωση όσον αφορά την μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη υιοθέτηση της οδηγίας  καταγράφεται, όπως αναφέραμε, στα αναθεωρημένα νομοσχέδια που κατατέθηκαν μόλις προχθές στη Βουλή και παρουσιάστηκαν χθες στην κοινοβουλευτική  Επιτροπή Εργασίας. Από βδομάδας, τα νομοσχέδια θα συζητηθούν κατ’ άρθρον από την Επιτροπή Εργασίας, προκειμένου αυτά να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής πριν το τέλος του χρόνου και πριν το κλείσιμο του Σώματος ενόψει προεδρικών εκλογών.

Βάσει της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, οι γονείς με παιδιά μέχρι οκτώ χρόνων θα δικαιούνται γονική άδεια 18 εβδομάδων, εκ των οποίων οι οκτώ εβδομάδες θα είναι πληρωμένες, ήτοι θα καταβάλλεται για αυτές σχετικό επίδομα γονικής άδειας από το ΤΚΑ. Σε πρώτη φάση, όμως, το επίδομα γονικής άδειας θα καταβάλλεται σε δικαιούχους με μέγιστη περίοδο τις τρεις εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος, για την περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Σε δεύτερη φάση και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2024 μέχρι και το τέλος του ίδιου χρόνου, θα μπορεί να λαμβάνεται πληρωμένη γονική άδεια -επίδομα γονικής άδειας- μέχρι και τέσσερις εβδομάδες και μετά το 2025 οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν για κάθε χρόνο μέχρι και πέντε εβδομάδες πληρωμένη γονική άδεια. Το επίδομα γονικής άδειας μέχρι και τον Αύγουστο του 2024 θα περιορίζεται στις έξι εβδομάδες ενώ ακολούθως, από τον Αύγουστο του 2024 και μετά το επίδομα γονικής άδειας θα καταβάλλεται για περίοδο 8 εβδομάδων. Όπως, όμως, αναφέρθηκε, η μέγιστη γονική άδεια ανά έτος περιορίζεται στις 5 εβδομάδες, πληρωμένη η μη.

Βελτιώσεις στα αναθεωρημένα νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας, μετά και από τη συζήτηση που προηγήθηκε στην Επιτροπή Εργασίας, υπήρξαν και όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες. Τα νέα κείμενα των νομοσχεδίων προβλέπουν συγκεκριμένα πως η πληρωμένη γονική άδεια για γονείς με παιδιά με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία αυξάνεται από τις οκτώ εβδομάδες στις 12 εβδομάδες, ενώ για γονείς με παιδιά με ολική αναπηρία στις 14 εβδομάδες. Με τα νέα κείμενα έχει μειωθεί και ο χρόνος που ο εργαζόμενος θα πρέπει να ενημερώσει για τη λήψη γονικής άδειας στις τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έναρξης της, καθώς και ο χρόνος που ο εργοδότης οφείλει να απαντήσει, στις δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα άρχιζε η γονική άδεια σύμφωνα με το αίτημα του εργαζόμενου.

Ο γ.δ. του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ζαχαριάδης ανέφερε χθες πως ο αναλογιστής του ΤΚΑ ενέκρινε ανεκτές τις αλλαγές που προωθήθηκαν στη Βουλή, αφήνοντας όμως να εννοηθεί, ερωτηθείς σχετικά, πως οι βελτιώσεις είναι οι μέγιστες που μπορούν να γίνουν, κληθείς προφανώς να σχολιάσει τα αιτήματα που υπάρχουν για παροχή επιδόματος και όσον αφορά την άδεια φροντίδας, πέντε εργάσιμων ημερών ετησίως που προβλέπουν τα νομοσχέδια και η οδηγία της ΕΕ και για την άδεια απουσίας λόγους ανωτέρας βίας.