Άλλα 6,5 εκατ. για προσλήψεις άνεργων

Σε δεύτερη προκήρυξη των σχεδίων κινήτρων για προσλήψεις ανέργων, καθώς και νέων έως 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας, αφού ο προϋπολογισμός της πρώτης προκήρυξης των σχεδίων, ύψους 27 εκατ. ευρώ, εξαντλήθηκε βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από εργοδότες για νέες προσλήψεις!

Σύμφωνα με πληροφόρηση του «Φ», για το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων» υποβλήθηκαν γύρω στις 2 χιλ. αιτήσεις, ενώ για το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης», γύρω στις 1.100 αιτήσεις.

Με βάση τον αριθμό των αιτήσεων και το ύψος της μέγιστης επιδότησης στο πλαίσιο των κινήτρων που προσφέρει το Υπουργείο Εργασίας, ύψους 8.600 ευρώ περίπου, το υπουργείο αναγκάστηκε να τερματίσει τον προηγούμενο μήνα την παραλαβή νέων αιτήσεων για τα δύο σχέδια λόγω της εξάντλησης του ποσού του κονδυλίου, που όπως αναφέρθηκε για τα δύο σχέδια αθροίζεται στα 27 εκατ. ευρώ – 17 εκατ. για το σχέδιο κινήτρων για απασχόληση ανέργων και 10 εκατ. για το σχέδιο κινήτρων απασχόλησης νέων.

Τα δύο σχέδια προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο πέρσι και έτυχαν μεγάλης ανταπόκρισης από την αγορά και τις επιχειρήσεις που, παρά την πανδημία, όπως προκύπτει προέβησαν σε προσλήψεις, αφού με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έχουν εργοδοτηθεί γύρω στις 3 χιλ. άνεργοι.

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που υπήρξε για τα δύο σχέδια το Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Εργασίας προχώρησε αυτήν την εβδομάδα σε δεύτερη προκήρυξη και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τα δύο σχέδια με μειωμένο, όμως προϋπολογισμό, αφού αυτή τη φορά θα διατεθούν συνολικά 6,5 εκατ. ευρώ. Τέσσερα εκατ. για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων κι άλλα 2,5 εκατ. ευρώ για το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs)». Με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό των δύο σχεδίων αναμένεται εφόσον συνεχιστεί η ανταπόκριση από επιχειρήσεις να γίνουν άλλες 750 προσλήψεις ανέργων στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης.

Αιτήσεις από Δευτέρας 31/05

Το Τμήμα Εργασίας ανακοίνωσε ότι αιτήσεις και για τα δύο σχέδια θα γίνονται δεκτές από την ερχόμενη Δευτέρα 31/5/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη των σχεδίων.

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων και τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί.

Βάσει των όσων ανακοίνωσε με τη δεύτερη πρόσκληση το Τμήμα Εργασίας για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους και η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο σχέδιο, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δέκα μήνες μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Όπως αναφέρθηκε, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της δεύτερης πρόσκλησης είναι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Και 2,5 εκατ. για νέους 15-29 ετών εκτός απασχόλησης

Τις ίδιες πρόνοιες προβλέπει και το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training – NEETs». Το σχέδιο αυτό, που επίσης προκηρύχθηκε εκ νέου μέσω της 2ης πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων, στοχεύει στην πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, Νέοι ηλικίας από 15 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο σχέδιο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 2ης πρόσκλησης είναι δυόμιση εκατομμύρια ευρώ.

Όλες οι λεπτομέρειες και για τα δύο σχέδια και σχετικοί οδηγοί για υποβολή αιτήσεων οι οποίες θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dl ) και στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy).

Αδάμος Αδάμου/ Φιλελεύθερος