Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας (ΕΣΥΠΠ)
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Πρώτος Βοηθός
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Πρώτος Βοηθός
Analytics and Business Intelligence in the Hospitality Food & Beverage Industry