Πρόγραμμα Διοίκησης Γραφείου – Εγκεκριμένο από το Institute of Leadership and Management, Αγγλίας
Strategic Marketing Plan for Selling to International Markets
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) Course
10o Infocom Cyprus Conference
Βελτίωση και μείωση κόστους λειτουργίας στις Υπηρεσίες με τη μεθοδολογία Lean Six Sigma
Managing and Leading People Effectively