Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 10, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Electrical/Electronic Manufacturing
  • Company Εταιρεία
Job Description

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, έμπειροι και μαθητευόμενοι για άμεση πρόσληψη. Μισθός πολύ ικανοποιητικός. Για πληροφορίες τηλ. 99448273, 99614895.