Ζητείται Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη Λογιστηρίου – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΗΣ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 1, 2021
 • Apply Before: July 1, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Accounting
 • Company ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΗΣ
Job Description

Θέση

 

Η δικηγορική εταιρεία  ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση της θέσης «Υπεύθυνου/ης Λογιστηρίου».

 

 

Καθήκοντα και ευθύνες

 

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχειοθέτηση
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Ετοιμασία μισθολογίου
 • Ετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α
 • Έλεγχος και παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και συμφωνίες πληρωμών
 • Συμφιλίωση υπολοίπων και πληρωμές προμηθευτών
 • Επικοινωνία με εξωτερικούςελεγκτές & προγραμματιστές
 • Διαχείριση φορολογικών θεμάτων
 • Συμφιλίωση Τραπεζών
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του Cash Flow
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

 

Απαραίτητα προσόντα

 

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου λογιστικής, LCCI higher ή άλλο ισότιμο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα λογισμικών Microsoft Office – Excel, Word και Outlook
 • Γνώση λογισμικού προγράμματος ZYGOS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

 

Πακέτο Απολαβών:

 

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού
 • Ώρες εργασίας Δευτέρα με Πέμπτη 8:00-1:00 / 3:00-6:00

Παρασκευή 8:00-1:00

 

Αιτήσεις:

 

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στον Υπεύθυνο Προσωπικού της Εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalliskallis.com με θέμα “Υπεύθυνη/ος Λογιστηρίου“

310971

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, jobs.