Εργάτη (Βοηθό Βάρδιας) για το Εργοστάσιο στη Λευκωσία

Job Overview

  • Industry Warehousing

Η εταιρεία Linde Hadjikyriakos Gas Ltd ζητά Εργάτη (Βοηθό Βάρδιας) για το Εργοστάσιο στη Λευκωσία .

Καθήκοντα:

(α). Βασική ευθύνη είναι η εμφιάλωση κυλίνδρων αερίων, μεταγγίσεις σε δοχεία, καθαριότητα των χώρων των εργοστασίων.

(β). Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τα οποία συνάδουν με τα καθήκοντα της θέσεως του.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κοινωνικός, εργατικός, με ευχάριστη προσωπικότητα
  • Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  • Επαγγελματική Άδεια φορτηγού και Fork Lift  (Θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

Απολαβές:    Βασικός μισθός επιπλέον επίδομα βάρδιας και επίδομα υπερωριών

Τηλέφωνο & Ατομο επικοινωνίας:   22- 482330 – Αντώνης Σιαμπτάνης

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies