Ζητείται προσωπικό για Υπηρεσίες Στενοτύπισης στην Ελληνική Γλώσσα

Job Overview

Η εταιρεία Galatariotis Technical LTD ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν μαθημάτων για Υπηρεσίες Στενοτύπισης στην Ελληνική Γλώσσα (καταγραφή πρακτικών με τη χρήση ειδικά προσαρμοσμένης μηχανής).

Ο κύκλος εκπαίδευσης έχει διάρκεια 12  με 18 μήνες και στο τέλος της οποίας οι επιτυχόντες, μπορούν να εργοδοτηθούν από την εταιρεία.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, από τις 8:00πμ μέχρι τις 14:30, στα γραφεία της Galatariotis Technical LTD στο Καϊμακλί. Σε υποψήφιους που διαμένουν εκτός Λευκωσίας δίδεται επίδομα οδοιπορικών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Πτυχίο πανεπιστημίου/ κολλεγίου θεωρείται επιπλέον προσόν αλλά δεν είναι απαραίτητο.

Connekt Press Office CY

The Art of Communication
Company Information

Contact Us