ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – Vassos Markides Estates Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 4, 2020
  • Apply Before: October 4, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Real Estate
  • Company Vassos Markides Estates Ltd
Job Description

Η Εταιρεία Βάσος Μαρκίδης Εστέιτς Λτδ, μια απο τις μεγαλύτερες Εταιρείες στην Οικοδομική Βιομηχανία δραστηριοποιημένη στη Λευκωσία και Λεμεσό, ζητά για άμεση εργοδότηση Πολιτικό Μηχανικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Απόφοιτος ΑΤΙ του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής με προηγούμενη πείρα στην επίβλεψη μεγάλων οικοδομικών έργων.

Όλες οι αιτήσεις να αποστέλλονται με βιογραφικό σημείωμα στο [email protected], fax: 22343514.
Tηλ. Επικοινωνίας 22438181.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.