ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job Overview

Περιγραφή

 • Επίβλεψη και οργάνωση λειτουργίας τεχνικού εξοπλισμού της παραγωγής
 • Προγραμματισμός και οργάνωση συντήρησης εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού
 • Τήρηση πρωτοκόλλου συντήρησης και βλαβών
 • Συμπλήρωση αναφορών και προτάσεις για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών
 • Συμμετοχή στην πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας ως Τεχνικός Ασφαλείας

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 10 ετώνσε Βιομηχανική Μονάδα.
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικού ανάπτυξης και ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων και άλλων τεχνικών εγγράφων
 • Γνώση βιομηχανικού αυτοματισμού, PLCs και βιομηχανικών δικτύων
 • Γνώση των κανονισμών ασφαλείας βιομηχανικής εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Microsoft Office Suite
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και υπευθυνότητα.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στην ομαδική εργασία

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected]

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies