Ζητείται Γραμματειακό Προσωπικό

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 4, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Officer
 • Industry for the position Higher Education
 • Company Ledra College
Job Description

Το Ledra College ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση γραμματέα.

Απαιτούμενα Προσόντα 

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Word & Excel, power point,outlook & web browser.
 • Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα στο τηλέφωνο, email και διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, γνώση άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια στη δουλειά και ομαδικότητα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δραστήρια και δυναμική προσωπικότητα

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Secretarial, jobs.