Ζητείται για πρόσληψη Γραμματέας – G.A.I. PAPANICOLAOU BLINDS LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 18, 2021
  • Apply Before: June 18, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Building Materials
  • Contact Person ANDREAS ANDREOU
  • Company G.A.I. PAPANICOLAOU BLINDS LTD
Job Description

Έχει την ευθύνη για την οργάνωση γραφείου, υποστήριξη Διευθυντικής Ομάδας, Διαχείριση Τηλεφωνικών κλήσεων, Αρχειοθέτηση, Καταχώρηση δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα

•Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας

•Προγραμματισμός και Οργάνωση

•Επαγγελματισμός

•Ποιότητα Εργασίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

•Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο Γραμματειακών Σπουδών

•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (word, excel, Power Point)

•Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

•Υποστήριξη στη Διευθυντική Ομάδα

•Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων

•Υποδοχή και Τηλεφωνική Υποστήριξη Πελατών

•Διαχείριση Τηλεφωνικού Συστήματος

•Παραγγελίες Αναλώσιμων ειδών

•Γενικά Γραφειακά Καθήκοντα

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και πείρας

•Ευχάριστο περιβάλλον εργασία

 

308603

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Secretarial, jobs.