Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Θέση Εκπαιδευτικού Λειτουργού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: March 26, 2021
  • Apply Before: April 26, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Government Administration
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (Κλ. Α8)

To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/εργοδοτούμενης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για ένα έτος από την ημερομηνία πρόσληψης.

Η ανάγκη εργοδότησης αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “SEBI – Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration” (Διασφάλιση του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού στη Διοίκηση των Σχολείων). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα το “Erasmus+ Support for policy reform, Key Action 3 (KA3) – Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training”.

Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εταίρος σε αυτό είναι το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

300845

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.