Υποστήριξη Υποδοχής – Έκτακτο προσωπικό για 2 μήνες – E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 29, 2020
 • Apply Before: July 29, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Sales
 • Company E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Job Description

Κενή θέση:

Υποστήριξη Υποδοχής

Έκτακτο προσωπικό για 2 μήνες

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά έκτακτο άτομο, για άμεση πρόσληψη, για υποστήριξη της υποδοχής και με τα πιο κάτω βασικά καθήκοντα, στα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

 • Διαχείρηση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείρηση διαδικασιών για επισκέπτες
 • Έλεγχος και αρχειοθέτηση τιμολογίων Εταιρείας
 • Διεξαγωγή ελέγχων σε σχέση με συγκεκριμένες διαδικασίες λογιστηρίου
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν από προϊσταμένους

Προσόντα

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση και καλή χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ευγένεια και Μεθοδικότητα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου, 2020.

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E. Neophytou Trading Co Ltd
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία
Τηλ.: 22433685 Email: [email protected]
Website: www.serano.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Customer Service, Sales, Secretarial, jobs.