Υπεύθυνος / Υπεύθυνη Λογιστηρίου – Panayiotides and Sons LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 28, 2021
 • Apply Before: June 28, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 4 Years
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Offered Salary €20,000 - €30,000
 • Gender Both
 • Industry for the position Marketing and Advertising
 • Contact Person Mr. Constantinos Panayiotides
 • Company Panayiotides and Sons LTD
Job Description

Η εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ δέχεται αιτήσεις για Υπεύθυνο / Υπεύθυνη Λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση στη Λευκωσία. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτούμενα Προσόντα:

 •     Προϋπηρεσία σε λογιστήριο 4 χρόνια
 •     Άριστη γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα λογισμικού Office, Excel, email
 •     Γνώση και εμπειρία λογιστικού λογισμικού (SAP Business One ή άλλου)
 •     Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 •     Κάτοχος πτυχίου Λογιστικής LCCI Higher
 •     Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικός χαρακτήρας, δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 •     Εχεμύθεια απαραίτητη

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 •     Τήρηση λογιστικών βιβλίων, αρχειοθέτηση, συμφιλιώσεις τραπεζών, προμηθευτών, πελατών
 •     Έλεγχος και παρακολούθηση λογαριασμών χρεωστών και πιστωτών
 •     Μηνιαία η ετήσια προετοιμασία διοικητικών καταστάσεων, καταχώρηση ΦΠΑ, Intrastat, VIES, IR7, HE32 κτλ.
 •     Προετοιμασία Μισθολογίου
 •     Προετοιμασία πληρωμών και έλεγχος και τήρηση συμφωνιών με προμηθευτές
 •     Κοστολογήσεις εισαγωγών και καταχώρηση πληροφοριών αποθεμάτων
 •     Διαπραγμάτευση οικονομικών συμφωνιών με συνεργάτες

Απολαβές:Προσφέρονται ελκυστικά πακέτα απολαβών ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα των υποψηφίων για ολική απασχόληση.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99518048

Αιτήσεις:Παρακαλούμε όπως το βιογραφικό σας σημείωμα να αποστέλλεται στo email: [email protected]

228633

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, jobs.