Υπεύθυνος Πωλήσεων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 19, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 2 Years
  • Position Officer
  • Gender Both
  • Industry for the position Computer & Technology
  • Contact Person NIKOS SFIRIS
  • Company SLOA LTD
Job Description

Εταιρεία Aναλωσίμων (Τόνερ, μελάνια εκτυπωτών) αναπτύσσεται και αναζητά άμεσα συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία στα Τμήματα Πωλήσεων.

Απαραίτητα δίπλωμα αυτοκινήτου, εμπειρία στο χώρο τον αναλωσίμων.

Συμμετοχή στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και στις διαδικασίες πρόβλεψης, αξιολόγησης και ελέγχου τους.

Εφαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων πωλήσεων, καθώς και σχεδιασμός νέων, σε συνεργασία με την διεύθυνση πωλήσεων, τους προϊστάμενους των άλλων τμημάτων και την διοίκηση της Εταιρείας.

Γνώσεις και δεξιότητες στην οργανωτική προετοιμασία, την ψυχολογία του καταναλωτή, την διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, την ανάπτυξη συστημάτων after sales service, την προσωπική επικοινωνία, την σύνταξη και επιμέλεια κειμένων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προσφορών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την φυσική διανομή και ανάπτυξη των Πωλήσεων.

Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών.

Ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου.

Λήψη παραγγελιών και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρείας.

Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν σε pre- και after-sales επίπεδο.

Πολύ καλή γνώση και άνετος χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά.

Άνετος χειρισμός Η/Υ και ιδιαίτερα εφαρμογών γραφείου.

 

Καλέστε μας στο 99 710063 για προσδιορισμό συνάντησης.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Sales, jobs.