Υπεύθυνος/η Πωλήσεων

Job Overview

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 270 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (παγωτά, τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Stores, Portioli coffee house).

Η εταιρεία KIK TRADING LTD ζητά Υπεύθυνο/η Πωλήσεων για πλήρη απασχόληση σε παγκύπρια βάση.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και πελατολογίου της εταιρείας
 • Διαχείριση σχέσεων και εμπορικών συμφωνιών
 • Έρευνα, αξιολόγηση, σχεδιασμός και υλοποίηση διείσδυσης σε εναλλακτικά κανάλια
 • Έρευνα, ανάλυση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού και κατάθεση προτάσεων, βελτιωτικών ενεργειών
 • Παρακολούθηση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
 • Επισκέψεις σε υπάρχοντες και νέους πελάτες
 • Χαρτογράφηση και ανάλυση πωλήσεων
 • Δομημένες πωλήσεις σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας (δαπάνες, όγκος πωλήσεων, P&L)
 • Επικοινωνία και συνεργασία με το τμήμα marketing της εταιρείας
 • Καθημερινό εμπορικό πλάνο επισκέψεων με τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Απαραίτητη η εμπειρία στον κλάδο
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στις πωλήσεις
 • Άριστη γνώση της Aγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, κλπ)
 • Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης
 • Οργανωτικές και διαπραγματευτικές δυνατότητες
 • Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Προσανατολισμός στους στόχους και στο αποτέλεσμα
 • Πνεύμα ομαδικότητας για την επίτευξη των στόχων

Προσφέρουμε:

Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος/η να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρείας μας και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο. Επίσης προσφέρουμε Ανταγωνιστικό  πακέτο απολαβών με προοπτική ανέλιξης.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα  στο [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Category Baker

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies