Υπεύθυνος/η Αποθήκης – KIK TRADING LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 5, 2020
 • Apply Before: December 5, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Industry for the position Wholesale
 • Company KIK TRADING LTD
Job Description

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύετε στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 220 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Stores, Fornetti και Portioli Coffee House).

Αρμοδιότητες

Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, τον συντονισμό, την αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων της αποθήκης και της διανομής των εμπορευμάτων.

Βασικά καθήκοντα

 • Συντονισμός του συνόλου των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Εκτίμηση αναγκών αναπλήρωσης αποθεμάτων
 • Παραλαβή, έλεγχος, ταξινόμηση και ανακύκλωση εμπορευμάτων
 • Δρομολόγηση,Picking και έλεγχος παραγγελιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση του στόλου των οχημάτων
 • Η θέση αναφέρεται στη Δ/νση Λειτουργιών

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση και ιδανικά στον κλάδο τροφίμων – ποτών
 • Εμπειρία σε οργανωμένο περιβάλλον
 • Ηγετική προσωπικότητα ,ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείριση πολλαπλών ενεργειών σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο   περιβάλλον
 • Χρήση υπολογιστών
 • Θα δοθεί προτεραιότητα εάν υπάρχει επαγγελματική άδεια φορτηγού.

Παρέχονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε δυναμική αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 

Όλα τα βιογραφικά να σταλούν στο [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ληφθούν υπόψην μόνο βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

 

267173

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Drivers, Operations & Logistics, Operations Management, Warehousemen, jobs.