Υπεύθυνος Αποθήκης

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 12, 2020
 • Apply Before: March 12, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Logistics and Supply Chain
 • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η Argosy Trading Company Ltd, θυγατρική της δημόσιας εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc, μέλος του Ομίλου CTC που ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Υπεύθυνου Αποθήκης πλήρους απασχόλησης στη Λευκωσία.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες: 

 • Εκτελεί όλες τις εργασίες που έχουν να κάνουν με την παραλαβή εμπορευμάτων, τοποθέτηση στο απόθεμα, αναπλήρωση και συλλογή παραγγελιών.
 • Χειρίζεται οποιαδήποτε επικοινωνία  με το τμήμα προγραμματισμού αφορά παραλαβές του τμήματος.
 • Χειρίζεται οποιαδήποτε επικοινωνία με μεταφορείς αφορά παραλαβές.
 • Οργανώνει το πρόγραμμα μερικής απασχόλησης εργατών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο παραλαβής και αναπλήρωσης για ξεφόρτωμα παραλαβών ανάλογα με το πλάνο παραλαβής.
 • Προ της παραλαβής φωτογραφίζει τα container, καταγράφει τις σφραγίδες και καταγράφει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση.
 • Παραλαμβάνει τις παραλαβές στο σύστημα. Ακολουθεί τους κανόνες ελέγχου  και παραλαβής και όπου δύναται δεσμεύει προϊόντα στο σύστημα.
 • Ενημερώνει για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση τα ανάλογα τμήματα.
 • Κλείνει τις παραλαβές στο σύστημα και ενημερώνει με τα ανάλογα έντυπα.
 • Εκτελεί ελέγχους αποθεμάτων τόσο στις ράμπες παραλαβής όσο και στα αποθέματα στα ράφια για μη συμμορφώσεις ανάλογα με τις οδηγίες των προϊσταμένων του.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα δρομολόγησης και Order Processing για τις παραγγελίες της ημέρας.
 • Κατανέμει παραγγελίες στους Pickers.
 • Ετοιμάζει και εκτελεί πλάνο παραγγελιών ώστε να είναι στο σωστό χρονοδιάγραμμα ετοιμασίας και φόρτωσης.
 • Ελέγχει επιστροφές, λόγους επιστροφών και παραλαβή αυτών στο σύστημα.
 • Έχει την ευθύνη του σωστού αποθέματος στο WMS

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες 

 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα στη χρήση τεχνολογικών μέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού
 • Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα, οργάνωση και επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 12 Μαρτίου 2020. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως  υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.