Υπεύθυνος Αποθήκης, Λάρνακα – ΥΑΛ/06/20 – Human Asset Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 1, 2020
 • Apply Before: July 22, 2020
 • Location cyprus, larnaca
 • Experience 3 Years
 • Industry for the position Consumer Goods
 • Company Human Asset Ltd
Job Description

Πελάτης μας, εδραιωμένος όμιλος εταιριών σε καταναλωτικά προϊόντα, αναζητά άτομο να αναλάβει την ευθύνη μίας εκ των αποθηκών.

Καθήκοντα & Ευθύνες

 • Καθήκοντα Παραλαβής & Αναπλήρωσης: εποπτεύει τις εργασίες / αντικαθιστά σε αυτές όπου αυτό χρειαστεί.
 • Παραλαμβάνει προϊόντα στο σύστημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραλαβών.
 • Απόθεση παραλαμβανόμενων προϊόντων στις θέσεις αποθέματος ή όπου είναι εφικτό στις θέσεις συλλογής απευθείας.
 • Εκτέλεση εντολών ανατροφοδοσίας σύμφωνα με τις εντολές του συστήματος.
 • Καθήκοντα σήμανσης ή προσφορών: εποπτεύει τις εργασίες / αντικαθιστά σε αυτές όπου αυτό χρειαστεί.
 • Εντολές προς το τμήμα ανασυσκευασίας και παραλαβή έτοιμων προϊόντων.
 • Συνεργασία με το τμήμα ανασυσκευασίας για τα αποθέματα που χρειάζονται σήμανση, ώστε να υπάρχει επάρκεια για παραγγελίες.
 • Εποπτεύει τις εργασίες / αντικαθιστά σε αυτές όπου αυτό χρειαστεί.
 • Ετοιμασία παραγγελιών σύμφωνα με το πρόγραμμα παράδοσης.
 • Ενεργεί ούτως ώστε λάθη παραγγελιών να είναι ελάχιστα και να μην ξεπερνά τα αναμενόμενα επίπεδα.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με πωλητές για την ετοιμασία και φόρτωση των παραγγελιών.
 • Ελέγχει επιστροφές saleable και ημέρας, υπογράφει τα έντυπα.
 • Παραλαμβάνει τις επιστροφές στο σύστημα.
 • Αποθέτει επιστροφές πίσω στις θέσεις συλλογής.
 • Ενεργεί ως ο Administrator του WMS (Warehouse Managament System) στις εργασίες κατάψυξης, πέραν από διαγραφές αποθεμάτων.
 • Ενεργεί ως λειτουργός back office administrator στο WMS & ERP.
 • Εποπτεύει την ομάδα κατάψυξης ότι τηρούν τους κανόνες εγχειρίδιου προσωπικού.
 • Εποπτεύει την ομάδα κατάψυξης ότι τηρούν τους κανόνες υγιεινής τροφίμων αλλά και ασφάλειας και υγείας της εταιρείας.
 • Καταμετρά την παραγωγικότητα των εργαζομένων με συμφωνημένα KPI και βεβαιώνεται ότι το αποτέλεσμα θα είναι σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν δοθεί από τον άμεσα προϊστάμενο του.
 • Συμμετέχει στις καταμετρήσεις των προϊόντων παγωμένων.
 • Έχει την κύρια ευθύνη των αποθεμάτων και είναι υπόλογος για τυχών διαφορές.
 • Έχει ευθύνη να τηρεί και να ακολουθεί του κανόνες υγιεινής τροφίμων, να συμπληρώνει απαραίτητα έντυπα και να ενημερώνει για τυχών παρατυπίες.
 • Έχει την υποχρέωση σε όλες τις εργασίες στην κατάψυξη να φέρει την απαραίτητη ενδυμασία και άλλο εξοπλισμό που του έχει δοθεί από την εταιρεία.
 • Ακολουθεί τους κανόνες αποθήκης κατάψυξης για ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμοκρασίας.
 • Ακολουθεί τους κανόνες ασφάλειας μηχανοκίνητων όπως έχει εκπαιδευτεί από την εταιρεία.
 • Ακολουθεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας ευρύτερα της εταιρείας και φροντίζει την προσωπική του εμφάνιση και συμπεριφορά.
 • Εκτελεί ότι άλλο του ζητηθεί από τον προϊστάμενο του σε σχέση με την φύση της εργασίας του.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου, Τεχνικής Σχολής, Κολλεγίου ή και Πανεπιστημίου.
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε αποθήκη κατάψυξης τουλάχιστον 3 χρόνια.
 • Απαραίτητη εμπειρία σε εποπτεία ομάδας αποθήκης με τουλάχιστον 3 χρόνια.
 • Καλή γνώση WMS.
 • Αντίληψη λειτουργιών σε ERP.

 

Αν ενδιαφέρεστε για την θέση, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ https://www.humanasset.com/?p=13532

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.