Υπεύθυνος Αποθήκης Εργοστασίου – ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 8, 2021
  • Apply Before: April 23, 2021
  • Location cyprus, limassol
  • Experience 2 Years
  • Position Others
  • Qualification Diploma
  • Gender Male
  • Industry for the position Building Materials
  • Company ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ
Job Description

Υπεύθυνος Αποθήκης Εργοστασίου

΄

Η εταιρεία Stelmeco Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Επιφανίου, ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο, έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο για τη θέση του Υπεύθυνου Αποθήκης με έδρα τη Λεμεσό.

 

Κύρια Καθήκοντα

•Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης και της παραγωγής.

•Οργάνωση και συντονισμός των παραγγελιών και παραδόσεων στους πελάτες.

•Καθοδήγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού για τη σωστή εκτέλεση εργασιών.

•Διευθέτηση προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού του εργοστασίου.

•Υπεύθυνος για θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

 

Κύρια Προσόντα

•Τουλάχιστον δύο χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

•Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

•Πολύ καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ.

 

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 23 Απριλίου δηλώνοντας τη θέση στο [email protected] ή φαξ: 22431534. Παρακαλώ διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων προτού αποστείλετε την αίτηση σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

302889

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.