Υπεύθυνος Αγορών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 16, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Supermarkets
 • Company MAS
Job Description

Η Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ (Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ) με έδρα τη Λευκωσία και παρουσία πέραν των 20 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

 

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Υπεύθυνος στο τμήμα Αγορών.
 • Υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση και παρακολούθηση των εμπορικών συμφωνιών του Ομίλου.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση της Εμπορικής Πολιτικής και προώθησης των προϊόντων.
 • Συμμετοχή στη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που προωθούνται στις υπεραγορές.
 • Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των επιχειρηματικών εξελίξεων στο χώρο του λιανικού εμπορίου.


Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή άλλο συναφή κλάδο.
 • 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη.


Απολαβές & Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας. Η εταιρεία θα ανταποκριθεί μόνο προς του ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο: [email protected] μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 δηλώνοντας το όνομα της θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22015959 στην κυρία Χάρις Οικονομίδου.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, International Relations / Economists, Marketing / PR / Social Media, Stores - Supermarkets, jobs.