Υπεύθυνο/η Πωλήσεων Φωτιστικών (Επαρχία Πάφου) PGS-HR018

Job Overview

Η PGS Electrical Supplies Ltd λόγω διεύρυνσης των εργασιών της ζητά Υπέυθυνο/η Πωλήσεων Τμήματος Φωτιστικών για την Επαρχία Πάφου.

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της λιανικής και/ή χονδρικής πώλησης. Προηγούμενη εμπειρία πέραν των 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο θα προσμετρήσει ως επιπλέον προσόν.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός

Άλλα Προσόντα

 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, κυρίως των προγραμμάτων Ms Office
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης

Βασικά Καθήκοντα

 • Εξασφαλίζει τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πλατών παρέχοντας πολύ καλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης λιανικής και χονδρικής πώλησης
 • Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πελατολόγιο
 • Επιμελείται των οικονομικών και τεχνικών προσφορών προς τους πελάτες
 • Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του προσωπικού του καταστήματος και της διοίκησης, διασφαλίζοντας ό,τι όλα λειτουργούν βάσει του οράματος και των αξιών της εταιρείας

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων)
 • 13ος μισθός, Ταμείο προνοίας και σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

 

Οι αιτήσεις εργοδότησης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα με τον κωδικό της θέσης PGS-HR018 στη διεύθυνση [email protected] ή να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση εργασίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://pgs.com.cy/careers/.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής αίτησης π.χ. τηλέφωνο, φαξ δεν θα γίνεται αποδεκτός.

 

Διευκρινήσεις

Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, η διεύθυνση της εταιρείας θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για προσωπική συνέντευξη.

PGS Lighting Electrical

Experience Light!
Company Information

Contact Us

Subscribe to our newsletter