Υπεύθυνο /η Φρουταρίας Καταστήματος

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 24, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Supermarkets
 • Company ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Job Description

Αναζητούμε τους νέους μας συνεργάτες στην Λευκωσία.

Το δίκτυο των καταστημάτων μας επεκτείνεται με νέο κατάστημα στη Λευκωσία, και εμείς αναζητούμε νέα άτομα να ενταχθούν στην ομάδα μας, τα οποία να μοιράζονται τον ίδιο στόχο με εμάς. Να βρίσκονται δηλαδή οι πελάτες μας στο επίκεντρο όσων κάνουμε, εξυπηρετώντας τους πάντα με ειλικρίνεια και σεβασμό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΦΡΟΥΤΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καθήκοντα

 • Προγραμματισμός παραγγελιών βάσει των αναγκών του τμήματος
 • Επιμέλεια στην παραλαβή των προϊοντων
 • Οργάνωση και επιμέλεια της συνολικής λειτουργίας του τμήματος
 • Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος
 • Ορθή έκθεση και παρουσίαση των προϊόντων του τμήματος της φρουταρίας

Απαραίτητα κριτήρια

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ευελιξία, δυναμισμός, υπευθυνότητα, ικανότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών τους προσόντων στο e-mail: [email protected] αναφέροντας τη συγκεκριμένη θέση που αιτούνται, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, Sales, jobs.