Υπεύθυνο /η Αρτοποιείου Καταστήματος

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 24, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Supermarkets
 • Company ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Job Description

Το δίκτυο των καταστημάτων μας επεκτείνεται με νέο κατάστημα στη Λευκωσία, και εμείς αναζητούμε νέα άτομα να ενταχθούν στην ομάδα μας, τα οποία να μοιράζονται τον ίδιο στόχο με εμάς. Να βρίσκονται δηλαδή οι πελάτες μας στο επίκεντρο όσων κάνουμε, εξυπηρετώντας τους πάντα με ειλικρίνεια και σεβασμό.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καθήκοντα

 • Προγραμματισμός, οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής αρτοσκευασμάτων
 • Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος
 • Ορθή έκθεση και παρουσίαση των προϊόντων του τμήματος του αρτοποιείου
 • Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του αρτοποιείου

Απαραίτητα κριτήρια

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση επεξεργασίας πρώτων υλών και παρασκευή ζυμών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Πτυχίο σχολής αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών τους προσόντων στο e-mail: [email protected] αναφέροντας τη συγκεκριμένη θέση που αιτούνται, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Baker, Customer Service, jobs.