Υπεύθυνο/η Digital Marketing – HR Cyprus

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 22, 2021
 • Apply Before: March 5, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Mass Media
 • Company HR Cyprus
Job Description

Μεγάλος εκδοτικός οργανισμός με ιδιαίτερη παρουσία στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο/η Digital Marketing για άμεση στελέχωση του τμήματος marketing του οργανισμού.

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη & Εκτέλεση Marketing Plan
 • Ανάπτυξη ιδεών για δημιουργικές εκστρατείες marketing
 • Υποστήριξη στις δραστηριότητες marketing για τα brands του Ομίλου
 • Δημιουργία και διαχείριση προωθητικών ενεργειών σε digital και social media
 • Δημιουργία υλικών για website, newsletters, banners και social media
 • Διαχείριση των Google AdWords campaigns του οργανισμού
 • Διαχείριση και δημιουργία αναφορών από Google Analytics
 • Προώθηση εταιρικής εικόνας

Προσόντα

 • Πτυχίο στο Marketing, Επικοινωνία, ή άλλο συναφή κλάδο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Social media
 • Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Δημιουργικότητα και όραμα, οργανωτική ικανότητα και πρωτοβουλία
 • Άριστη γνώση του MS Office, κυρίως Excel, Word και Power Point
 • Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Γνώσεις σε web analytics και κατά προτίμηση σε Google analytics
 • Εμπειρία σε SEO/SEM θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Εμπειρία με Video Production & YouTube θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

 

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα (C.V.) στο [email protected] με την ένδειξη Υπεύθυνος/η Digital Marketing στον τίτλο.

 

294717

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Marketing / PR / Social Media, jobs.