Υγειονομικός Λειτουργός – Δημόσια Υπηρεσία

Job Overview

  • Industry Government Administration
Προκήρυξη της πλήρωσης μίας μόνιμης θέσης Υγειονομικού Λειτουργού.
1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Υγειονομικού Λειτουργού με κλίμακα Α8- Α10 – Α11.
2. Για την πλήρωση της θέσης, θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Στην προφορική εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, το Πλαίσιο Πλήρωσης και την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. 26822359) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy.
4. Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν είτε με παράδοση είτε με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς κ.ά.) στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος) μέχρι τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00.
5. Κάθε αιτητής θα καταβάλει για τη συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης, δικαίωμα συμμετοχής που έχει οριστεί σε €30 (περιλ. Φ.Π.Α.)
Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies