ΒΟΗΘΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – Lifepharma (Z.A.M.) Ltd.

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 5, 2020
 • Apply Before: November 5, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Pharmaceuticals
 • Company Lifepharma (Z.A.M.) Ltd.
Job Description

Η εταιρεία Μ. Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ, μέλος του Ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Βοηθούς Αποθήκης πλήρους απασχόλησης στο κέντρο διανομής της Λευκωσίας για την διανομή, αποθήκευση και προετοιμασία προϊόντων και διεκπεραίωση παραγγελιών.

 

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα:

 

Απαιτούμενα Προσόντα & Εμπειρία

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου
 • Άδεια οδήγησης Περονοφόρου οχήματος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Δεξιότητες επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών

 

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 05/11/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.