ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job Overview

Η  εταιρεία PAPOUIS DAIRIES LTD,  η οποία εδρεύει  στην βιομηχανική περιοχή Αθηαίνου της Λάρνακας, ζητά να προσλάβει Βοηθό Υπεύθυνου Παραγωγής .

Ο/Η  Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής θα έχει την εποπτεία της καθημερινής παραγωγικής διαδικασίας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

Καθήκοντα:

 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Υπεύθυνος για την καθημερινή παραγωγική διαδικασία  και την υλοποίηση της.
 • Έλεγχος των παραγόμενων  προϊόντων σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων της παραγωγής σε συνεργασία με τον τεχνικό του εργοστασίου.
 • Χειριστής  μηχανημάτων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων και συσκευασίας .
 • Διαχείριση προσωπικού παραγωγής

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Τυροκομικής  Σχολής ή  Τεχνολόγος Τροφίμων ,ή προϋπηρεσία σε Τυροκομείο ή σε συναφή κλάδο.
 • Ικανότητα επίλυσης  προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα
 • Εχεμύθεια
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

 

 

Η εταιρεία παρέχει:

 • Μόνιμη πλήρη απασχόληση μετά την εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.
 • 13ος Μισθός
 • Ταμείο Προνοίας μετά τα 2 χρόνια εργοδότησης
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ευκαιρία ανέλιξης

 

Κάθε βιογραφικό σημείωμα θα αντιμετωπίζεται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα προς όλους τους ενδιαφερόμενους/ες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24524323

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email: [email protected]

 

Υπεύθυνοι συνέντευξης

Σεντόνα Θεοδώρα (Υπεύθυνη Προσωπικού)

Νικολάου Γιάννος (Διευθυντής Παραγωγής)

Apply for this job

Contact Us