Βοηθός θαλάμου για πλήρη απασχόληση

Job Overview

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ  στη Λάρνακα ζητά  βοηθό Θαλάμου για πλήρη απασχόληση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα ,υπευθυνότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Επιπρόσθετα προσόντα

  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Προσφέρονται

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13/ κοινωνική Ασφάλιση /πρόσθετη
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στα

Email [email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ 24840840.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση .

 

 

Γόρδιου Δεσμού 25-6045 Λάρνακα-τ.θ.45808-6535 Λάρνακα

Apply for this job

Contact Us