Βοηθός Μηχανουργείου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 8, 2018
 • Apply Before: December 8, 2018
 • Location cyprus, limassol
 • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
 • Company Engino-Net limited
Job Description

Engino – Net Limited ζητά να προσλάβει Βοηθό Μηχανουργείου για πλήρη απασχόληση στη Λεμεσό.

Ο/Η εργαζόμενος/η αναμένεται να εργαστεί ως εκπαιδευόμενος χειριστής μηχανών CNC και στην επιδιόρθωση και κατασκευή καλουπιών έκχυσης πλαστικού σε πενθήμερη εργασία.

Στους προσληφθέντες θα παραχωρηθεί εμπειρική και θεωρητική εκπαίδευση στον τομέα των πλαστικών (συντήρηση, επισκευές, σχεδιασμός 3D, κατασκευή καλουπιών, ασφάλεια κλπ.).

Η θέση προσφέρει τη δυνατότητα μακρόχρονης καριέρας. Ο/Η βοηθός μηχανουργός θα μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε μηχανουργό κατασκευαστή καλουπιών εάν διαθέτει πτυχίο μηχανολόγου ή παρόμοιο.

Καθήκοντα:

 • Χειρισμός μηχανών μηχανουργείου τόρνο φρέζα κλπ.
 • Συντήρηση καλουπιών Πλαστικού (Μετά από εκπαίδευση).
 • Χειρισμός μηχανών παραγωγής πλαστικού.
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση καλουπιού σε μηχανές έκχυσης πλαστικού.
 • Χειρισμός αυτόματης φρέζας τύπου CNC (Μετά από εκπαίδευση) και άλλων εξειδικευμένων μηχανήματων μηχανουργείου.

Προσόντα:

 • Να έχει πολύ καλή γνώση μηχανουργικών εργαλείων και μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλων (φρέζα, τόρνος κ.λπ.)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε παρόμοια θέση.
 • Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και προθυμία για βελτίωση.
 • Πτυχίο μηχανολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 13ος μισθός, επίδομα τέκνου, επίδομα πτυχίου και άλλα ωφελήματα τα οποία ενεργοποιούνται μετά το πέρας της εκπαίδευσης και την μονιμοποίηση του εργαζόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: [email protected] με επικεφαλίδα “Βοηθός Μηχανουργείου”.