ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΒΛ/07/2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited

Job Overview

  • Qualifications Diploma
  • Position Officer
  • Industry Accounting
  • Experience 1 Year

Περιγραφή Εταιρείας:

Εκ μέρους πελάτη μας, οπού δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο θαλασσινών επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικό και φιλόδοξο άτομο για τη θέση του Βοηθού Λογιστηρίου, για τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει υπό την ευθύνη του/της την:

-διαχείριση του λογισμικού συστήματος και ενημέρωση των αρχείων της εταιρείας

-έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων

-συμφωνία λογαριασμών τραπεζών και ταμείων

-έλεγχος και επεξεργασία λογαριασμών πελατών και προμηθευτών

-επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές για τα υπόλοιπα λογαριασμών

-συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων

-οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον άμεσα προϊστάμενο του/της

Απαιτούμενα Προσόντα:

-Κάτοχος διπλώματος LCCI Higher ή CAT

-Σχετική προϋπηρεσία σε λογιστήριο/οικονομική διεύθυνση τουλάχιστον 2 ετών

-Προσήλωση στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων και διαδικασιών

-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

-Πολύ καλή γνώση σε λογισμικά συστήματα λογιστηρίου

-Γνώση λογισμικού SAP θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

-Ακεραιότητα χαρακτήρα

-Πρωτοβουλία

-Υπευθυνότητα και ευθυκρισία

-Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

-Ενθουσιασμός και ομαδικότητα

Ωφελήματα:

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου τον 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας και Εταιρικές εκπτώσεις.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Αυγούστου 2021.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την θέση και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies