Βοηθός Λογιστηρίου (δικαιούχος του ειδικού σχεδίου της ΑΝΑΔ για στελέχωση επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) – E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 14, 2020
 • Apply Before: June 14, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Gender Both
 • Industry for the position Accounting
 • Company E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Job Description

Κενή θέση

 • Βοηθός Λογιστηρίου
  (δικαιούχος του ειδικού σχεδίου της ΑΝΑΔ για στελέχωση επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά άτομο, για άμεση πρόσληψη, για υποστήριξη λογιστικών εργασιών, στα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία. Η θέση είναι κατάλληλη για άτομα που πληρούν τις προυποθέσεις του ειδικού σχεδίου της ΑΝΑΔ για στελέχωση επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

-Εργασιακή ενίσχυση σε διάφορα πόστα λογιστηρίου, όπως διεκπεραίωση και έλεγχος ταμείων, έλεγχος εισπράξεων, έκδοση πιστωτικών, μηνιαίος έλεγχος τιμολογίων, πιστωτικός έλεγχος, διενέργεια λογιστικών εγγραφών, συμφιλιώσεων τραπεζών, προμηθευτών, πελατών, συμμετοχή και παρακολούθηση καταμετρήσεων και γενικά όλα τα καθήκοντα λογιστικών λειτουργών, καθώς και καθήκοντα που άπτονται εσωτερικού ελέγχου.

Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση και χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα και σημασία στην λεπτομέρεια
 • Δυναμικότητα χαρακτήρα
 • Μεθοδικότητα και Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα

Περιορισμοί στο σχέδιο της ΑΝΑΔ

 • Ηλικία μέχρι 30 ετών
 • Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών
 • Χωρίς εμπειρία στον τομέα ή όχι μεγαλύτερη των 8 μηνών

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαίου 2020.

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E. Neophytou Trading Co Ltd
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία
Τηλ.: 22433685 Email: [email protected]
Website: www.serano.com.cy
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, jobs.