Βοηθός Εργοδηγός

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 6, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Others
 • Industry for the position Construction
 • Contact Person Sylvia
 • Company Gizet Ltd
Job Description

Καθήκοντα:

 • Συντονισμός και επίβλεψη συνεργείων
 • Επιμέτρηση εκτελεσθείσας εργασίας

Προσόντα:

 • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
 • Απολυτήριο στρατού
 • Άδεια οδήγησης – κανονική
 • Προηγούμενη θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Workers - Technicians, jobs.