ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – M.S.Jacovides & Co Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 3, 2021
 • Apply Before: July 3, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Warehousing
 • Company M.S.Jacovides & Co Ltd
Job Description

Η εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ, μέλος του Ομίλου MSJ, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και προώθηση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας ευρείας κατανάλωσης επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης πλήρους απασχόλησης στο κέντρο διανομής στη Λευκωσία για την διανομή, αποθήκευση και προετοιμασία προϊόντων και διεκπεραίωση παραγγελιών.

 

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα:

 

Προσόντα & Εμπειρία

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και διαδικασίες της εταιρείας
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 •  Άδεια οδήγησης Περονοφόρου οχήματος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Τυχόν σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 03/07/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

311697

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.