Βοηθός Αποθήκης – ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 25, 2021
  • Location cyprus,
  • Experience 1 Year
  • Position Others
  • Gender Male
  • Industry for the position Wholesale
  • Company ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ
Job Description

Βοηθός Αποθήκης

Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει άτομα δραστήρια για τη θέση του Βοηθού Αποθήκης για το Κέντρο Διανομής στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Κύρια καθήκοντα

•Παραλαβή, εκφόρτωση και συγύρισμα εμπορευμάτων.

•Ετοιμασία παραγγελιών πελατών.

•Χειρισμός των οχημάτων και των μηχανημάτων εντός της αποθήκης.

Κύρια προσόντα

•Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.

•Καλή γνώση της ελληνική γλώσσας.

•Προηγούμενη εμπειρία σε αποθήκες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 15 Ιουνίου, στο [email protected] ή φαξ: 22431534 δηλώντας τη θέση. Παρακαλώ διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων προτού αποστείλετε την αίτηση σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

309789

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.