Βοηθός Αποθήκης

Job Overview

Η εταιρεία Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ ζητά βοηθό αποθήκης για το εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Απαλλαγμένος από στρατιωτικά καθήκοντα
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Και βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα:

  • Έλεγχος παραγγελιών
  • Ετοιμασία παραγγελιών
  • Φόρτωση παραγγελιών στα φορτηγά
  • Συγύρισμα και Οργάνωση αποθήκης

 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας, 13ος μισθός και Ταμείο Προνοίας.

Ώρες εργασίας: 8 π.μ. – 5 μ.μ.

 

Παρακαλώ αποστείλτε το βιογραφικό σας στο Email: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22 572020  

Subscribe and receive our latest vacancies