Βοηθό Διευθυντή/τρια Καταστήματος

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 24, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 3 Years
 • Industry for the position Supermarkets
 • Company ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Job Description

Αναζητούμε τους νέους μας συνεργάτες στην Λευκωσία.

Το δίκτυο των καταστημάτων μας επεκτείνεται με νέο κατάστημα στη Λευκωσία, και εμείς αναζητούμε νέα άτομα να ενταχθούν στην ομάδα μας, τα οποία να μοιράζονται τον ίδιο στόχο με εμάς. Να βρίσκονται δηλαδή οι πελάτες μας στο επίκεντρο όσων κάνουμε, εξυπηρετώντας τους πάντα με ειλικρίνεια και σεβασμό.

ΒΟΗΘΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καθήκοντα

 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του καταστήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη στρατηγική της εταιρείας
 • Επίτευξη στόχων του καταστήματος
 • Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του καταστήματος
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού & ορθή διαχείριση προϊόντων και αποθεμάτων


Απαραίτητα κριτήρια

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε αντίστοιχη θέση
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών τους προσόντων στο e-mail: [email protected] αναφέροντας τη συγκεκριμένη θέση που αιτούνται, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Human Resources, jobs.