Βοηθό Αποθήκης

Job Overview

Η S.J. SERAPHIM Ltd, εισαγωγέας & διανομέας ειδών Γραφικής Ύλης, Χαρτικών, Σχολικών και Καταναλωτικών Προϊόντων ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης για το Κέντρο Διανομής Λατσιών.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ετοιμασία και Έλεγχος Παραγγελιών, Παραλαβή και  Έλεγχος Αποθεμάτων, Απογραφές, Φορτώσεις – Εκφορτώσεις και συναφείς εργασίες.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απολυτήριο Λυκείου-Τεχνικής Σχολής / Ηλικία 20-40 ετών / Κάτοικος Λευκωσίας / Ευσυνείδητο και Εργατικό άτομο.

 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥ-ΠΕΜ 07:30 – 16:00 ΠΑΡ: 07:30-14:15 (σύνολο 36 ώρες/ εβδ.)

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Ανάλογα προσόντων και εμπειρίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 με τίτλο «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ: Βοηθός Αποθήκης»

 

Email: [email protected]

 

S.J. SERAPHIM LTD

Τριπόλεως 48, 2235 Λατσιά

Τ.Θ. 25298, CY-1308 Λευκωσία

Τηλ: 22 20 30 30 Φάξ: 22 57 31 00

 

Apply for this job
Company Information

Contact Us