Βοηθό Αποθήκης – S.J. SERAPHIM Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 24, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Consumer Goods
  • Company S.J. SERAPHIM Ltd
Job Description

Η S.J. SERAPHIM Ltd, εισαγωγέας & διανομέας ειδών Γραφικής Ύλης, Χαρτικών, Σχολικών και Καταναλωτικών Προϊόντων ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης για το Κέντρο Διανομής Λατσιών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Φορτώσεις – Εκφορτώσεις,  Παραλαβή, Έλεγχος Αποθεμάτων, Απογραφές, Συλλογή, Έλεγχος και Συσκευασία Παραγγελιών και συναφείς εργασίες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απολυτήριο Λυκείου / Ηλικία 20-40 ετών / Κάτοικος Λευκωσίας / Ευσυνείδητο και Εργατικό άτομο με καλή διαπροσωπική επικοινωνία

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥ-ΠΕΜ 07:30 – 16:00 ΠΑΡ: 07:30-14:15 (σύνολο 36 ώρες/ εβδ.)

ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Αρχικές μικτές μηνιαίες απολαβές ΕΥΡ800, 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά ή με φαξ μέχρι τις 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 με τίτλο «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ: Βοηθός Αποθήκης»

Email: [email protected]
FAX: 22 57 31 00

S.J. SERAPHIM LTD
Τριπόλεως 48, 2235 Λατσιά
Τ.Θ. 25298, CY-1308 Λευκωσία
Τηλ: 22 20 30 30 Φάξ: 22 57 31 00

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.