Βοηθό Αποθήκης για το Κέντρο Διανομής Λατσιών – S.J. SERAPHIM Ltd

Job Overview

  • Industry Consumer Goods

Η S.J. SERAPHIM Ltd, εισαγωγέας & διανομέας ειδών Γραφικής Ύλης, Χαρτικών, Σχολικών και Καταναλωτικών Προϊόντων ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης για το Κέντρο Διανομής Λατσιών.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Φορτώσεις – Εκφορτώσεις,  Παραλαβή, Έλεγχος Αποθεμάτων, Απογραφές, Συλλογή, Έλεγχος και Συσκευασία Παραγγελιών και συναφείς εργασίες.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απολυτήριο Λυκείου / Ηλικία 20-40 ετών / Κάτοικος Λευκωσίας / Ευσυνείδητο και Εργατικό άτομο με καλή διαπροσωπική επικοινωνία

 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥ-ΠΕΜ 07:30 – 16:00 ΠΑΡ: 07:30-14:15 (σύνολο 36 ώρες/ εβδ.)

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Αρχικές μικτές μηνιαίες απολαβές ΕΥΡ870, 13ος μισθός.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 με τίτλο «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ: Βοηθός Αποθήκης»

 

Email: [email protected]

FAX: 22 57 31 00

 

S.J. SERAPHIM LTD

Τριπόλεως 48, 2235 Λατσιά

Τ.Θ. 25298, CY-1308 Λευκωσία

Τηλ: 22 20 30 30 Φάξ: 22 57 31 00

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies