Τρεις κενές μόνιμες θέσεις – Δήμος Πάφου – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 25, 2020
  • Location cyprus, paphos
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Προκήρυξη της πλήρωσης τριών μονίμων θέσεων στον Δήμο Πάφου

1.   Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των εξής κενών μονίμων θέσεων:

(α) Μίας θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτική Μηχανική) με κλίμακα Α9 – Α11 – Α12

(β) Δύο θέσεις Τροχονόμου με κλίμακα Α2 – Α5 – Α7(ii) .

2.   Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Στην προφορική εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων, τα Πλαίσια Πλήρωσης και την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από το Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα (τηλ. 26822359) ή από τους πιο κάτω συνδέσμους της ιστοσελίδας.

4.   Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν είτε με παράδοση είτε με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς κ.ά.) στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος) μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 13.00.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

(α) Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτική Μηχανική)

(β) Τροχονόμοι

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.